Ochrana osobních údajů (GDPR)

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Od roku 1991 nám poskytujete své osobní údaje v rámci objednávek předplatného našich titulů, od roku 2004 pomáháme vinařům z Čech, Moravy, Slovenska i dalších zemí EU účastnit se mezinárodních soutěží a získat medaile, diplomy a další atributy ocenění vín – a Vy nám k tomu předáváte potřebné údaje.

Abychom Vám mohli pomáhat i nadále, potřebujeme k tomu váš souhlas.

Naší povinností je informovat vás, jaké osobní/firemní údaje zpracováváme, jak a k jakému účelu.

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá, ostatně ukládá nám to Evropská Unie. Ve společnosti GastroPress s.r.o., sídlem 251 66 Hrusice 177, se zavazujeme tyto údaje co nejlépe chránit a nakládat s nimi tak, abychom zamezili jejich zneužití.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat jen v takovém v rozsahu, v jakém nám je sami poskytnete buď přímým korespondenčním sdělením, telefonem, prostřednictvím interaktivního formuláře nebo ze své veřejně přístupné internetové prezentace, tj. zejména v rozsahu: jméno, příjmení, firma, e-mail, telefonní číslo, sídlo, IČ, DIČ, údaje o přihlašovaných vínech, údaje o objednaných medailích, diplomech, samolepkách a dalších atributech ocenění vín, údaje o vaší účasti na soutěžích pro statistické potřeby Vinařského fondu a NVC ČR.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu udělení souhlasu. K Vašim osobním údajům budeme mít přístup my jako Správce a případně také třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu Vašich práv. Zpracovatelé však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu.

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu GDPR@e-sommelier.cz.

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100% zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostních opatření správce. V této souvislosti nicméně správce zaručuje, že pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používá taková bezpečností opatření, která je možné po správci rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Výslovný souhlas k tomu,
– abychom Vám zasílali nadále informace o domácích a mezinárodních soutěžích vín, o jejich výsledcích, o výstavách a veletrzích, vinařských a gastronomických akcích a případných mimořádných nabídkách.
– abychom Vámi takto poskytnuté údaje ve vydavatelství GastroPress s.r.o.  zpracovávali pro zajištění vaší informovanosti ve výše uvedeném rozsahu,
– abychom zveřejňovali výsledky vín na soutěžích formou vydávání, rozesílání či jiné publikace tiskových zpráv,
– abychom Vám takové tiskové zprávy zasílali k další dispozici,
nám udělíte vyplněním následujících údajů a  zaškrtnutím tohoto políčka:

    (jinak nepůjde zpráva odeslat)!

    EnglishCzech