Ceník inzerce

  • Ročně se prodají desetitisíce výtisků po celé republice a stovky v zahraničí.
    Jeden výtisk magazínu SOMMELIER / Revue pro Hotel a Restaurant přečte podle průzkumů 5 až 7 čtenářů. Díky vysoké čtenosti můžete očekávat vysokou responsi na Vaši inzerci.
  • SOMMELIER / Revue pro Hotel a Restaurant je na trhu již od roku 1990, je zárukou kvality a spolehlivosti.
  • Magazín SOMMELIER / Revue pro Hotel a Restaurant Vám zprostředkuje rychlý a efektivní prodej Vámi nabízených produktů nebo služeb.
  • SOMMELIER / Revue pro Hotel a Restaurant je pravděpodobně nejčtenějším periodikem svého druhu v České republice.
  • V některých odborných hotelových školách a učilištích je SOMMELIER / Revue pro Hotel a Restaurant je učební pomůckou – oslovuje mladé.
  • SOMMELIER / Revue pro Hotel a Restaurant zná většina odborníků ve světě vína a profesionální gastronomie.
  • Lidé, kteří si SOMMELIER / Revue pro Hotel a Restaurant koupí, mají zájem právě o informace o víně, gastronomii, hotelnictví.
  • SOMMELIER / Revue pro Hotel a Restaurant mají lidé rádi.
ATRAKTIVNÍ UMÍSTĚNÍ
Titulní strana 1/1 99 000 Kč
2. strana obalu 75 000 Kč
STANDARDNÍ UMÍSTĚNÍ
Dvoustrana 2/1 99 000 Kč
Celá strana 1/1 59 000 Kč
2/3 strany 45 000 Kč
1/2 strany 39 000 Kč
1/3 strany 30 000 Kč
1/4 strany 25 000 Kč
1/8 strany (kontakt) 5 000 Kč
NADSTANDARDNÍ REKLAMA
Vysekávané desky, klopa,
pátá barva (zlato, stříbro),
alonž desek nebo uvnitř čísla a pod.
Individuální kalkulace
Příplatek za speciální umístění 10%

 Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.
SLEVY
10% při celoroční inzerci, t.j. ve všech 6 vydáních. Sleva bude odečtena souhrnně z ceny za poslední inzerát
15% agenturní sleva (pouze při dodání hotových podkladů)

DALŠÍ SLUŽBY
Cena za zpracování inzerce z dílčích podkladů:
9,90 Kč za každý cm2.Cena za úplné zpracování inzerce – individuální kalkulace dle složitosti zadání inzerenta

VKLÁDANÁ INZERCE
Vkládaná inzerce 20 Kč za 1 list (plus poměrný rozdíl v případě zvýšení ceny poštovného nárůstem váhy přes limit)
O umístění standardní reklamy rozhoduje vydavatelství podle edičního plánu a makety čísla.
Trváte-li na konkrétním umístění Vaší reklamy, vynasnažíme se Vám vyjít vstříc v maximální možné míře. Výhodou je vždy včasné vznesení požadavku.
Tato služba může být zpoplatněna přirážkou 10%.
Vydavatelství si vyhrazuje právo odmítnout publikaci reklamy odporující dobrým mravům, svobodné soutěži či reklamy ponižující jiné subjekty.

Vydavatelství podmiňuje publikaci reklamy korekturou zadavatele; ten má možnost se práva korektury vzdát, přebírá ale odpovědnost za případné chyby.

Na každou objednanou reklamu musí být vystavena objednávka nebo uzavřena smlouva.
Faktury se splatností 14 dnů mohou být vystaveny kdykoli po odsouhlasení inzerce zadavatelem.
Vydavatelství může podmínit zveřejnění reklamy platbou předem, zejména
v případech předchozího platebního prodlení zadavatele či v jiných odůvodněných případech.
Zadavatel obdrží poštou 1 výtisk časopisu se zveřejněným inzerátem.
Při nedodržení termínu splatnosti bude vydavatelství účtovat penále ve výši 0,05% za každý den až do úplného zaplacení.
Při spolupráci s reklamní agenturou nese plnou odpovědnost za platby tato agentura.

EnglishCzech