Formáty inzerce

FORMÁT A KVALITA INZERTNÍCH PODKLADŮ
Sazba a předtisková příprava je zpracovávána dle druhu na počítačích Power Macintosh nebo PC v programech Quark X Press a Adobe InDesign. Použitý rastr 60 linek na cm, točení sítě klasické offsetové.
Preferujeme předání podkladů v digitální podobě přes Úschovnu či jinou podobnou službu, na DVD-ROM, CD-ROM, flash paměti.

INZERCE KOMPLETNĚ DODANÁ ZADAVATELEM
U inzerce dodané zadavatelem musejí být splněny zadané parametry, za výslednou kvalitu v tisku odpovídá dodavatel předlohy.
Elektronické podklady přijímáme PŘEDNOSTNĚ ve formátu tiskového PDF nebo PostScript vytvořené v programu Adobe Acrobat s písmy převedenými do křivek, případně s přiloženými písmy, nebo jako obrazovou předlohu ve formátech TIFF, EPS či JPG min 300 dpi.
U názvů souborů nepoužívejte diakritiku ani speciální znaky.
U plné strany (1/1) dodávejte podklady s přesahem 5 mm na všech okrajích strany a to i když se nebude tisknout na spad. Pro zaručení barevné přesnosti doporučujeme dodávat digitální nátisk, v opačném případě nepřebíráme garanci za požadovanou barevnost tisku.

INZERCE NÁMI ZPRACOVANÁ Z PODKLADŮ ZADAVATELE
Texty v programu MS Word, loga a veškerou vektorovou grafiku ve formátu .ai, .eps (Adobe Illustrator), případně .cdr (Corel Draw do verze 17).
Obrázky ve formátu eps, tiff – rozlišení minimálně 300 dpi, JPEG i v rozlišení 72 dpi při minimálním rozměru delší strany 1600 bodů. Fotografie digitální min 1600×1200 dobů nebo větší, analogové na lesklém papíře od formátu 10 x 15 cm výše, diapozitivy kinofilm, 6×4,5, 6×6, 6×9 a příbuzné formáty, planfilmy.
Tištěné podklady k naskenování jen po osobní konzultaci se skeneristou, který posoudí jejich technickou vhodnost a dostatečnost.
Spolu s podklady můžete zaslat náčrt Vaší představy o tvaru budoucí inzerce.


Ukázky některých námi zpracovávaných inzerátů:

EnglishCzech